Vymazání komínů

Činnost vymazání komínů je momentálně pozastavena.

ELDFAST

  • Pro všechny paliva
  • Snadná aplikace
  • Vysoká odolnost a životnost
  • Zajišťuje těsnost průduchu
  • Bez nutnosti frézování průduchu

Výrobcem Eldfast keramického tmelu je Landy Vent (UK) Ltd. Aplikace tmelu je vhodná pro všechna paliva, snadno se instaluje a je odolná proti vysokým teplotám. Systém je dostupný u schválených a certifikovaných odborníků v Anglii, Německu, Belgii a České republice.

Co je to ELDFAST?

Eldfast je zhotovení komínového pouzdra neboli nové zhotové vnitřní omítky komínového průduchu. Jedná se o keramický systém vymazání komínů, který se skládá ze dvou částí: žáruvzdorného keramického prášku a pojiva. Společně s vodou vytvářejí hustou vláčnou hmotu, která je tlakem aplikována na vnitřní stěnu komínového tělesa. Tento materiál po vytvrzení (v závislosti na teplotě - max. do 3 dnů), vytváří vrstvu, která je odolná vysokým teplotám a kyselinám

Proč právě ELDFAST?

ELDFAST je možno aplikovat do všech typů komínů, kdy aplikací nedochází téměř ke zmenšení stávajícího rozměru průduchu komína, jelikož hmota je nanášena na vnitřní povrch komína ve vrstvě 3 – 5 mm. Při vložkování systémem ELDFAST je znatelná finanční úspora vzhledem k tomu, že odpadá frézování stávajícího průduchu, které je nutné ve většině případů při užití nerezové vložky a není nutné bourání pláště pro umístnění připojovacího kusu pro spotřebič. Systém ELDFAST je použitelný i pro opravu systémových vložek, kdy dojde k popraskání či utěsnění spojů. Systém ELDFAST byl testována až na 2000 o C, což zaručuje odolnost vůči ohni v komíně. Vyvložkování komína systémem ELDFAST zaručuje odolnost a těsnost komínového průduchu s dlouhou životností.

Technologie vymazání komínu KERATECH je tradiční metoda obnovy komínu ve skandinávských zemí, zejména ve Švédsku a v Dánsku. V těchto zemích se používá již více než 40 let.

Vymazání komínu technologií KERATECH je vhodné pro stávající cihlové komíny. Zdivo a pojivo těchto komínů začne po určité době degradovat vlivem působení látek obsažených ve spalinách a dehtech a následně dochází k drolení zdiva a úniku spalin, jež může způsobit vážné ohrožení zdraví osob v blízkosti komínu.

V současnosti se k obnově komínů hojně používají nerezové vložky, pevné nebo ohebné, ovšem jejich použití obvykle předchází nutnost frézování komínu. Při frézování komínu se odebere až 1/3 zdiva, aby bylo možné vsunout do komínu komínové vložky. Ne vždy je možné provést frézování komínu, a to zejména v situacích, kdy se jedná o víceprůduchový komínu, frézování komínu je nutné provést přes několik podlaží resp. několik cizích bytů, komín není dostatečně stabilní atd. Frézování komínu je hlučné a velice prašné. Zároveň může v extrémních případech dojít až k proražení stěny komínu nebo vyražení cihly do vedlejšího komínového průduchu.

Oproti tomu představuje vymazání komínu KERATECH šetrnou metodu obnovy komínu. Před samotnou aplikací se komín důsledně strojově vyčistí a následně se shora do průduchu vlévá speciální směs se skelnými vlákny KERATECH. Za pomocí tažení tlakové ucpávky v komínového průduchu dochází k vytvoření velice pevného pouzdra, které je mrazuvzdorné, odolné vůči působení spalin a má nasákavost srovnatelnou s keramickými vložkami.

Vymazání komínu KERATECH provádí pouze námi proškolení a certifikovaní partneři, kteří disponují znalostmi a kompletním technologickým vybavením. Záruka na vymazání komínu je 10 let.