Říká si odborník ….

02. ledna 2015 ǀ Články

V rodinném domě je připojen po domácku vyrobený ocelový kotel ÚT, který již poznamenal zub času a právě začal téct. Majitel domu si přizval pana topenáře, aby zhodnotil stav případně kotel opravil. To v jakém stavu byl spotřebič, již nemělo cenu opravy a tak odborný topenář navrhnul výměnu za nový automatický kotel Benekov C 26 o výkonu 25kW, který spaluje uhlí ve zplyňovacím procesu. Majitel domu se ptá pana topenáře, zda musí něco zajistit, jestli musí opravit komín, nebo ho nějak upravit, ale odborník prohlásí – „milý pane, to není potřeba, ten komín to vše vytáhne, tak proč do toho vrážet další peníze“. A tak se taky stalo. Kotel se připojil na stávající komín, také připojil na systém topení a po zaplacení materiálu, kotle a provedených prací předán panu domácímu do užívání se slovy. „Máte nový moderní kotel, bude Vám ohřívat i užitkovou vodu a nemusíte chodit ani do kotelny. Budete velice spokojený“.

Kotel byl připojen bez předešlé revize spalinové cesty a to na jednovrstvý komín, jehož světlý průřez je 15x15cm, ze 20%  zanesený tvrdým nánosem dehtu a po celé délce 11,50m má praskliny ve zdivu. Nadstřešní část je 1m vysoká. Veškerá instalace a výměna kotle proběhla v měsíci červnu, ale za počasí, kdy bylo deštivo a bylo potřeba trochu přitopit. To se dá říci, že vše tak nějak fungovalo. Přišel víkend, venku se oteplilo a kotel se nastavil do útlumu a sníženého výkonu, kdy nahříval jen užitkovou vodu. V poledních hodinách, kdy slunce ohřálo střechu, komín a celkově vzduch, tak spaliny přestali odcházet ústím komína, ale začali se tlačit přes zdivo pláště komína do prostoru bytu. Než pan domácí s celou rodinou zjistil co se děje, stačili se nadýchat spalin tak, že celé rodině bylo do večera špatně. Majitel si řekl, že asi neumí v novém moderním kotli topit, že snad něco špatně nastavil. Tak pořádně vyvětrali dům a večer již vše fungovalo. Druhý den se v poledních hodinách vše opakovalo. To už bylo panu domácímu podezřelé a tak mne zavolal, abych mu prohlédnul komín a udělal revizi, že mu kouří nový kotel a kouř jde přes stěny do bytu. Pan topenář mu prý říkal, že má komín v pořádku, ale po tom co se stalo, se mu to nějak nezdá.

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv uvádí v odstavci 11.2.1, kdy je povinnost revizi spalinové cesty provést. Tato ČSN uvádí také ty minimální požadavky na spalinovou cestu pro dané spotřebiče a včetně jejich připojení. ČSN EN 1443 Komíny – Všeobecné požadavky uvádí, jaké vlastnosti musí mít materiál použitý na spalinové cestě – komín a to včetně označení konstrukce, podle kterého se dá určit, jaký spotřebič s jakými vlastnostmi se může na danou spalinovou cestu připojit. Samotný výrobce kotle uvádí v návodu k obsluze a instalaci, podmínku pro připojení spotřebiče na komín a to dodržet podmínky ČSN 73 4201 a požadovaný tah na spalinovou cestu pro daný spotřebič uvádí 12 až 15 Pa. Žádný požadavek ČSN a ani výrobce nebyl dodržen.

Tento příběh je jen jeden z mála, který se stal a kdy rádoby odborník prováděl výměnu spotřebiče, připojení spotřebiče na komín, nebo nějakou servisní činnost a přitom nedbal těch minimálních standardů, které pro danou práci doporučují zákony, normy a požadavky výrobců. V tomto případě se nikdo neudusil, barák neshořel a vše dopadlo bez újmy, kromě toho, že panu domácímu přibyli další finanční náklady na vyfrézování a vyvložkování komína s konečnou revizní zprávou spalinové cesty. Pan domácí je spokojený a vše funguje tak jak má.

Otázka je: Muselo k tomuto dojít, že moc nechybělo a mohlo dojít k obrovskému neštěstí?

Odpověď: Nemuselo! Stačilo jen dodržet pár základních požadavků, případně, když nevím pozvat si odborníka, v daném případě kominíka nebo revizního technika spalinových cest, aby řekl, co je vše zapotřebí udělat, aby toto zařízení bylo bezpečné.

Jako soudní znalec jsem naštěstí nemusel na tak zvaného odborníka psát posudek v důsledku neštěstí a špatně připojeného spotřebiče. Musím ale dodat, Vy- uživatelé, vybírejte si opravdové odborníky a řemeslníky, kteří mají pro dané činnosti platná oprávnění a případně mají dobrá doporučení a ne jenom že mají nejnižší cenu. Ta se v 90% případů potom znásobuje. A Vy- řemeslníci, ne nadarmo se říká „Ševče, drž se svého kopyta“. Provádějte ty práce, kterým rozumíte a na které máte platná oprávnění. Potom bude vše klapat a všichni budeme spokojeni.