PROČ – 4 Pa Test

06. října 2013 ǀ Novínky

Co je 4 Pa Test

Jedná se o důkaz provedený na základě technického měření, které deklaruje dostatečný přívod vzduchu pro spalování paliva. 4 Pa test slouží ke kontrole mezních hodnot podtlaku pro bezpečný provoz plynových ohnišť (hořáků) a klimatizací jak v kotelnách, tak i v domácnostech

Současný provoz topeniště, které nemá externí přisávání spalovacího vzduchu a je tedy zcela závislé na množství vzduchu v prostoru tohoto topeniště a provoz ventilační jednotky např. digestoř nebo krbové kamna, krb, může vést k vytvoření nebezpečného podtlaku v tomto prostoru. Následkem toho může být přetáhnutí nebezpečného plynu Oxidu uhelnatého – CO ze spalinové cesty (komína) do obytného prostoru. Velice přesný přístroj na měření této limitní 4 Pa hodnoty a jejího zdokumentování během 5 minut je přístroj Wöhler DC 410, který k tomuto měření používáme. Přístroj měří diferenční tlak mezi venkovním a vnitřním prostorem.

 

Měření probíhá tímto způsobem: Venkovní vzduch je nasáván sondou, která se protáhne např. přes okenní těsnění ven, nebo klíčovou dírkou do prostoru schodiště, které je propojeno s venkovním prostorem otevřeným oknem. Druhá sonda zůstává v prostoru topeniště. Měří se po dobu 4 minut. Každých 30 sekund se otevře okno do venkovního prostoru a po 30 sekundách se okno zavře. Takto se to opakuje 4x za sebou. Přístroj vyhodnotí diferenční tlak v prostoru spotřebiče a venkovním prostorem. Provoz je bezpečný, pokud tyto hodnoty nikdy neklesnou pod hranici 4 Pa.

Podmínky pro provádění 4 Pa testu

  • Provozní podmínky topeniště musí být nastaveny na maximální výkon – 4Pa test nelze provádět, pokud není v provozu topeniště (váha studeného vzduchu ve spalinové cestě působí proti tahu komínu).
  • Pokud se v prostoru měření nachází odsávací jednotka nebo jiný spotřebič, tato musí být v provozu, a nastaven na maximální výkon.