Revize kotlů (krbových vložek) na tuhá paliva

Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. stanoví povinnost realizovat revizi kotlů na pevná paliva, přičemž první kontrolu je nutné provést nejpozději do 31. prosince 2016. Toto opatření se také týká teplovodních krbových vložek, vložek s teplovodním výměníkem a krbových kamen s výměníkem o celkovém příkonu od 10 kW.

Kde je stanovena povinnost provést revizi kotle – krbové vložky – krbových kamen?

Povinnost první kontroly, která musí proběhnout nejpozději do 31. prosince 2016, stanoví § 41 odst. 15 výše uvedeného zákona. Po tomto datu by měl být každý provozovatel schopen na vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností tento doklad předložit. Podle ustanovení § 17 odst. 1 písmene h) zákona o ochraně ovzduší je povinen každý provozovatel stacionárního spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu provozu a technického stavu tohoto zdroje.

Kdo může provést povinnou revizi kotle – krbové vložky – krbových kamen?

Ke kontrole je oprávněna pouze autorizovaná osoba proškolená výrobcem zařízení. Tato osoba musí být držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě kotle. Kotle, krbové vložky a krbová kamna s TV tedy mohou kontrolovat pouze osoby s osvědčením vydaným výrobcem.

Kde zjistím tepelný příkon svého kotle?

Příkon kotle si jednoduše spočítáte sami, pokud vydělíte výkon kotle jeho účinností. Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti naleznete v návodu ke kotli.

Revize provádíme na tyto kotle – krbové vložky a krbová kamna

Výrobce Číslo osvědčení Výrobky
ROMOTOP RMTP20160004 kompletní sortiment s TV
BEF Home BEF0023 kompletní sortiment s TV
BANADOR BAN0086 Aquador sortiment s TV
BANADOR BAN0086 Hoxter s TV
BANADOR BAN0086 Olsberg s TV
HS Flamingo HSF066 kompletní sortiment s TV
Hein & spol spol. HEIN20160004 kompletní sortiment s TV
GIENGER spol.s.r.o. GC2016011 KRATKI s TV
GIENGER spol.s.r.o. GC2016011 Wamsler s TV
GIENGER spol.s.r.o. GC2016011 MBS Thermo s TV
GIENGER spol.s.r.o. GC2016011 Termomont s TV
GIENGER spol.s.r.o. GC2016011 Victoria s TV
GIENGER spol.s.r.o. GC2016011 Skladova Tehnika s TV