Krby

Podívejte se na námi realizované krbové stavby, nebo 3D návrhy.

Krby, kamna a sporáky svým teplým žárem spolu s praskajícím ohněm vytvářejí již od dávných dob teplo, pospolitost a rodinnou pohodu. Ale jen spotřebiče s novým konstrukčním řešením Vám umožní romantickou pohodu při pohledu do hořících plamenů a přitom zajistí bezpečnost provozu. Možnost ovládání přívodu vzduchu uspoří palivo, kdy s použitou technologií spalování emisních plynů se stává vytápění dřevem také ekologické a s ohledem na stále vyšší náklady spojené s výrobou tepla je tento způsob alternativního vytápění dřevem výhodný a levný.

Naše firma zajišťuje svým zákazníkům kompletní servis při výběru krbové vložky, krbu, krbových kamen nebo sporáku. Součástí servisu naší firmy jsou konzultace technika v místě stavby krbu, technické řešení stavby a teplovzdušných rozvodů, projektová dokumentace zakázky, dodávka zakázky na klíč, záruční a pozáruční servis našich produktů.

Ve spolupráci se zájemcem vytvoříme návrh krbu, kamen nebo sporáku  v 3D. Zajistíme výrobu a dodávku jednotlivých částí těchto staveb a zhotovíme kompletní montáž stavby (tzv.stavbu na klíč).
První konzultaci, která probíhá vždy v kanceláři firmy Luboš Czyž KOMÍNY-KRBY poskytujeme zdarma.

Výběr ohniště je závislý na druhu obestavby a současně na systému vytápění. Pro ohniště můžeme použít krbové vložky, kamnové vložky a zděné keramické nebo šamotové ohniště. Pro stavby používáme ohniště od těchto výrobců:

Krbové a kamnové vložky:

 • Romotop
 • Schmid
 • Olsberg
 • Fonte Flame
 • Fondis
 • Spartherm
 • Brunner
 • Kobok
 • Bef-Home
 • Haas+Sohn
 • Jotul
 • Morso
 • a ohniště i jiných výrobců

Keramické nebo šamotové ohniště:

 • Rath
 • Ortner
 • Brula
 • Brunner

Při výběru topidla musíme nejprve zvážit jak často budeme topit a jak velký prostor chceme vytápět. Vytápění teplovzdušným krbem není jediný způsob, jak zajistit v domě  využití tepelné energie a současně si dopřát estetický požitek z efektu plamenů ohně. Tepelnou pohodu je možné docílit zdravým sálavým teplem z kachlových kamen, praktickým a účinným biotopeništěm, nebo málo využívaným hypocaust systémem. Je důležité pro každý vytápěný prostor správně zvolit výkon spotřebiče. Pro návrh a stavbu má být zpracována projektová dokumentace v měřítku 1:10 nebo 1:20, která má obsahovat půdorys, svislý řez (pouze u krbů s otevřeným ohništěm), pohledy, tepelně technické výpočty (výkon spotřebiče u krbů určených pro vytápění) a další nezbytné údaje nutné pro stavbu a montáž krbů.

Únosnost podlahy je požadována normou, bezpečnostní součinitel má hodnotu 1,5 (rovná, nehořlavá, pevná, např. betonová deska). Pod krbovým tělesem nesmí být tepelná izolace z měkkých materiálů (např.polystyrén), nesmí být zabudované rozvody podlahového topení.

Pro dobrou funkci krbu je velmi důležité vybudovat přívod vnějšího okysličeného čistého vzduchu a napojit na něj celý systém vytápění. Používá se potrubí, které  vede podlahou nebo sklepními prostory a vyústí ve spodní části krbové vložky - obestavby. Na fasádě domu je ukončena uzavíratelnou ochrannou mřížkou. Zvláště v nových, dobře izolovaných domech je to velmi důležité. Zajistíme si tak při hoření v krbu čistý vzduch k dýchání bez nutnosti otvírání oken a větrání. Při výběru ohniště které má CPV (centrální přívod vzduchu ), napojíme takto přivedený vzduch přímo na ohniště a tím zabráníme spalování vzduchu z místnosti.

Vzduch který je přiváděn z vnějšku přirozenou cestou, nebo je nasáván pomocí ventilátorů, proudí v obestavbě okolo krbové vložky kde se ohřívá a může být rozváděn teplovody do dalších místností. Takto je možné vytopit prostory až do objemu okolo 500m3. Teplovody není dobré zakrývat dřevěným obložením, ale mohou být zakryty sádrokartonem nebo zapraveny do stěn. V každém případě je třeba, aby byly dobře izolovány případně uzavřený prostor dobře odvětraný.

Správné nadimenzování spalinové cesty je jedním z nejdůležitějších faktorů pro správnou funkci ohniště (spotřebiče). Provedení spalinové cesty a připojení spotřebiče na komín musí být v souladu s ČSN 73 4201:2010 s dodatky ( Z1 a Z2), případně ČSN 73 4201 ed.2 a ČSN-EN 1443. Po každém připojení spotřebiče se musí provést revize komínu, bez které nemůže být spotřebič uveden do užívání. Součástí revizní zprávy musí být Tepelně technický a hydraulický výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13384.