Kominy

Firma KOMÍNY-KRBY s.r.o. se již řadu let zabývá komplexním řešením spalinových cest, od poradenství, přes podrobný průzkum a diagnostiku stávajících a nových komínů, vypracování komplexního konceptu, dodávku a montáž komínů a kouřovodů až po závěrečnou revizní zprávu. Kromě toho firma zajišťuje v rámci své činnosti i periodické prohlídky spalinových cest, měření účinnosti spalování a vypouštěných látek malého zdroje znečištění. Od počátku roku 1998 se firma Luboš Czyž KOMÍNY-KRBY stala členem Společenstva kominíků ČR a od roku 2013 je členem Moravského kominického společenstva Brno.

 • poradenskou činnost k problematice spalinové cesty a napojení spotřebičů
 • návrhy a řešení spalinových cest dle ČSN a stávajících předpisů
 • tepelně technické návrhy a výpočty spalinové cesty
 • vložkování komínů pro paliva plynná, kapalná a tuhá ohebnými nerezovými vložkami
 • vložkování komínů pro paliva plynná, kapalná a tuhá pevnými nerezovými vložkami o tl. plechu 0,5mm až 1mm
 • vložek pro přetlakové a kondenzační spotřebiče
 • třívrstvích nerezových systémových komínů pro plynná, kapalná a tuhá paliva
 • kouřovodů
 • výměna komínových dvířek
 • komínových systémů CIKO
 • komínových systémů BERTRAMS
 • komínových systémů Effe Due
 • komínových systémů Schiedel
 • komínových systémů a vložek UMET
 • komínových systémů ALMEVA
 • komínových systémů RicomGas
 • komínových systémů SCANCORE
 • frézování komínů
 • aplikaci výmazové hmoty SCANCOAT, ELDFAST
 • kontroly spalinových cest dle zákona č.320/2015 Sb., prováděcí vyhlášky 34/2016 Sb. a ČSN 73 4201
 • revize komínů
 • autorizované měření účinnosti spalování malých zdrojů a vypouštěných látek

Vložkování jednovrstvých komínů je nejpoužívanější způsob rekonstrukce komínů před připojením spotřebiče na kouřovou cestu. Moderní spotřebiče na všechny druhy paliv kladou vysoké nároky na odtah spalin. Zejména nenasákavost, odolnost vůči vlhkosti a nízké teploty spalin hrají velkou roli při určování vhodného materiálu pro komínovou vložku.

 • spalinová cesta (komínový průduch) neodpovídá daným předpisům a ČSN
 • přechod na jiný druh paliva
 • kondenzát vsakuje a proniká zdivem
 • komínový průduch je prasklý a jsou cítit spaliny
 • špatný tah komína
 • nevyhovující průřez komína
 • stávající komínová vložka je zkorodovaná a neplní svůj účel (zejména starší hliníkové vložky)
 • pro zvýšení bezpečnosti jednovrstvých komínů

Jedná se o sanaci komínového průduchu u jednovrstvých komínů, kdy je připojen spotřebič na pevná paliva. Na stěny průduchu se nanese tlakem sanační hmota a vytěsní vypadlé spáry zdiva a případné praskliny. Výhoda je, že se nemusí sekat montážní otvor a hmota nesníží průřez průduchu.